Casus WP2 – 2021

Beschrijving casus te WP2 – 2021


Platform Mijn Kerk in Orde

De redactie van MijnKerkinOrde heeft besloten de kerkenraad te WP2 een brief te schrijven. De inhoud van de brief spreekt voor zich. De kerkenraad van WP2 neemt over de brief een besluit en legt deze vast in een korte reactie aan het platform (210209). De kerkenraad van WP2 wijst het platform op de kerkelijke weg die gegaan moet worden. Het platform maakt in haar reactie aan de kerkenraad vervolgens duidelijk dat er voor ex-GKv-leden geen enkele kerkelijke weg openstaat en dat het aanbod om samen in gesprek te komen nog blijft staan (210219).


 Acties KR WP2      Acties MijnKerkInOrde     Acties kerklid
  210113.2a Mail met brief aan KR WP2  
  210113.2b – Brief van MKIO aan KR WP2  
210209 Reactie van KR WP2 op aanbod MKIO    
  210219 MKIO doet herhaalde oproep aan KR WP2