Casus WP2 – 2021

Beschrijving casus te WP2 – 2021


Platform Mijn Kerk in Orde

De redactie van MijnKerkinOrde heeft besloten de kerkenraad te WP2 een brief te schrijven. De inhoud van de brief spreekt voor zich. De kerkenraad van WP2 neemt over de brief een besluit en legt deze vast in een korte reactie aan het platform (210209). De kerkenraad van WP2 wijst het platform op de kerkelijke weg die gegaan moet worden. Het platform maakt in haar reactie aan de kerkenraad vervolgens duidelijk dat er voor ex-GKv-leden geen enkele kerkelijke weg openstaat en dat het aanbod om samen in gesprek te komen nog blijft staan (210219).

Kerkenraad in beweging

Toch gebeurt er wel wat. Hoewel er van de kerkenraad twee jaar lang geen actie is ondernomen om in gesprek te komen met G1, probeert de kerkenraad dit nu wel. De brief van MKIO heeft daarmee in elk geval al geleid tot enige actie. De kerkenraad legt na de brief ook zelf contact met G1, maar deze geeft aan het gesprek niet aan te gaan zonder de bescherming van een derde partij erbij (210221). MKIO hoopt dat deze kerkenraad inziet dat er niet zomaar aan voorbijgegaan kan worden dat G1 al een oordeel van de kerkenraad over zich heen heeft gekregen en dat het daardoor te onbeschermd is om op die wijze het gesprek aan te gaan.

Uitblijvende reactie

Helaas volgt er daarna niets meer vanuit de kerkenraad. Er komt geen reactie op de brief die is verstuurd en nadat G1 heeft aangegeven niet onbeschermd het gesprek aan te kunnen gaan, verneemt hij niets meer. Op 7 april stuurt MKIO dan ook een nieuwe oproep aan deze kerkenraad (210407).

Kerkenraad WP2 neemt besluit over MKIO

Op 27 april neemt de kerkenraad contact op met G1. De kerkenraad geeft aan nog steeds in gesprek te willen, maar men geeft aan dat het kerklid niet zelf mag kiezen wie hij ter ondersteuning meeneemt. Hiermee ontneemt de kerkenraad het kerklid opnieuw de aan hem toekoomende rechten. Enerzijds erkent men dat G1 rechten heeft om zich bij te laten staan, maar men sluit daar MKIO van uit. Daarmee neemt de kerkenraad een besluit over MKIO zonder dit te willen communiceren met MKIO.


 Acties KR WP2      Acties MijnKerkInOrde     Acties kerklid
  210113.2a Mail met brief aan KR WP2  
  210113.2b – Brief van MKIO aan KR WP2  
210209 – Reactie van KR WP2 op aanbod MKIO 210113    
  210219 – MKIO doet herhaalde oproep aan KR WP2  
210221: KR WP2 neemt contact op met G1   210221: G1 wijst gesprek zonder derde partij erbij af
  210407 – MKIO stuurt nieuwe oproep aan KR WP2
 
210427: KR WP2 sluit MKIO uit van gesprek