Casus WP2 – 2020

Beschrijving casus te WP2 – 2020


Meldpunt Misbruik GKV faalt

Meer dan een jaar later (200511) vraagt G1 aan het Meldpunt Misbruik van de GKV advies. Uit de communicatie daarna valt op te maken dat er mogelijk nog meer slachtoffers zouden zijn in WP2. Verder blijkt dat de vertrouwenspersoon van het Meldpunt veronderstelt dat je zaken als deze via de kerkelijke weg zou kunnen oplossen, hetgeen een blijk van onkunde is. Voordat een zaak bij de classis kan worden aangemeld is er volgens de vigerende kerkorde toestemming / instemming nodig van de eigen kerkenraad. Dat is uiteraard in deze casus een doodlopende weg. In een mail van 28 mei 2020 laat de vertrouwenspersoon zelfs weten dat het Meldpunt alleen maar openstaat voor slachtoffers van misbruik. Het meldpunt staat derhalve niet open voor mensen die ten onrechte zijn beschuldigd van seksueel misbruik, want in dat geval gaat het volgens het Meldpunt niet om echte slachtoffers. Daarmee ontkent (ook) het Meldpunt het leed wat deze ‘niet-slachtoffers’ is en wordt aangedaan.

Het Meldpunt wijst op de kerkelijke weg die helemaal niet bestaat. De gewone kerkganger wordt hiermee een rad voor ogen gedraaid en blijft men met een non-argument weg van zelf actief in de bres te willen springen voor de zaak die bij hen is aangemeld.

Hiermee wordt duidelijk dat er voor degenen die slachtoffer zijn van vormen van misbruik anders dan rechtstreeks seksueel misbruik, binnen de GKV geen vorm van hulp te verwachten is en er geen beroep gedaan kan worden op kerkelijke rechtspraak. Tenzij je oprechte ambtsdragers treft. Die zijn er gelukkig nog, het is te hopen dat zij wakker worden en beseffen dat er werk te doen is in Gods wijngaard!

Commissie Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties doet niets

Op 4 december 2020 benadert G1 de synode (201204). De synode van de GKV Goes heeft namelijk op 28 november besloten om nader onderzoek te doen naar machtsmisbruik. Deze opdracht wordt neergelegd bij de commissie seksueel misbruik in kerkelijke relatie. Er is een beperkte onderzoeksopdracht meegegeven rond het thema machtsmisbruik. De reactie van deze commissie is niet inhoudelijk van aard, maar is slechts een verwijzing naar de opdracht waarop G1 zijn verzoek reeds baseerde (201217). Inmiddels (2023) is duidelijk dat deze commissie er nooit meer iets mee gedaan heeft.

Gepubliceerd met instemming van G1. Omwille van privacy zijn (plaats)namen geanonimiseerd maar wel bekend bij de redactie van Platform Mijnkerkinorde.


 Acties Deputaten      Acties Meldpunt       Acties kerklid
Synode Seksueel Misbruik
    200511 G1 vraagt advies bij het Meldpunt Seksueel Misbruik
  200511: Meldpunt reageert op de vraag van G1 200511: G1 beschrijft hoe hij de problemen binnen de kerk ervaart
    200515: G1 vraagt om een ontvangstbevestiging en een reactie
  200518 – Meldpunt geeft aan dat de kerkelijke weg maar gevolgd moet worden.  
  200528b: Meldpunt reageert – ziet G1 niet als mogelijk slachtoffer van seksueel misbruik 200528a G1 reageert op het advies van het Meldpunt
    201204 – G1 benadert synodecommissie inzake machtsmisbruik
    201216 – G1 vraagt synodecommissie om reactie op zijn mail
201217 – Synodecommissie geeft aan nog niet te kunnen reageren op de brief