Augustus 2021

Augustus 2021


Deputaten kerkrecht ontvangen een ingebrekestelling

Eind juni hebben de deputaten kerkrecht gereageerd op een aantal vragen die hen in december 2019 zijn voorgelegd. Omdat diverse vragen ontweken worden en de antwoorden op veel punten erg vaag blijven, geven M1 en G1 de deputaten nog een laatste kans om de nalatigheid in orde te maken (210818). Daarnaast is deze brief een ingebrekestelling vanwege het nog steeds niet behandelen van de brief van november 2020.

Generale Synode ontvangt eveneens een ingebrekestelling

Ook de GS ontvangt een ingebrekestelling namens het platform MKIO. Het gaat daarbij om het zonder opgaaf van redenen niet in behandeling nemen van een viertal verzoeken, waar onder de gevraagde beoordeling van de wijze waarop deputaten kerkrecht M1 en G1 in de afgelopen jaren van inhoudelijke reacties hebben onthouden. MKIO meent dat door de GS het eigen procesreglement niet wordt nageleefd. Daarnaast is er nog meer communicatie tussen MKIO en de GS, hetgeen te vinden is middels onderstaande link.

Zie voor het verloop van de brieven aan de  Generale Synode en deputaatschappen hier


Acties GKV WP1         Acties derden       Acties M1 en G1

    210818 Brief met ingebrekestelling aan Deputaten Kerkrecht

Inschrijven nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Mijn Kerk In Orde

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Daarmee ontvangt u automatisch de laatste informatie en het nieuws op onze nieuwsblog-pagina. Klik hier om u aan te melden.