Augustus 2018

Augustus 2018


Beschikking

Op 21 augustus volgt de beschikking (180821) van de rechtbank Rotterdam. Het verzoek valt binnen de reikwijdte van de Wbp, maar toch stelt de Rechtbank G1 grotendeels in het ongelijk. Bij het aandachtig doornemen van de beschikking begrijpen we ineens dat de formulering van de vordering daar debet aan is. Helaas heeft G1 ook de stukken opgevraagd die al bij haar bekend waren en die ze deels zelf geschreven heeft. Van de 22 voor haar nog steeds onbekende stukken kan het grootste deel niet meer worden overlegd. De kerkenraad heeft (ten onrechte!) verklaard dat deze reeds zijn vernietigd. Een ander deel zou onder het ambtsgeheim vallen.

De rechter heeft zich gebaseerd op verklaringen van de kerkenraad en alleen naar bijlage 5 gekeken. De rechter heeft  geen stukken ingezien ter beoordeling. Uiteraard zijn we wat teleurgesteld, maar ook blij met wat er wél aan stukken wordt toegekend. Daarnaast moet de kerkenraad van zo’n 50 stukken aangeven wie deze in zijn bezit heeft gehad. Omdat ik weet wat de inhoud van de stukken is, ben ik heel benieuwd naar wat er nu zal gaan volgen. Onder de toegewezen stukken bevinden zich de brieven van december 2015 (151219 en 151231). De eerste daarvan is geschreven door KR-P1 en de andere door mijzelf. Als u deze brieven nog niet heeft gelezen, is het belangrijk om dat nu wél te doen om het verdere verloop te kunnen volgen.

Informeren van de gemeente

We stellen de gemeente per mail (180828) op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank. Dit doen we vanwege veel vragen vanuit de gemeente over zowel de rechtsgang. Het is de allereerste keer dat wij iets communiceren naar de hele gemeente. We beperken ons dan ook tot het duidelijk verwoorden van ons doel, waarbij we uitdrukkelijk ruimte laten voor andere interpretaties. We maken duidelijk dat de Rechtbank ons grotendeels in het ongelijk gesteld heeft. De rechter heeft vastgesteld dat wat er ‘niet meer is’ ook niet ter inzage verstrekt kan worden.

We geven ook aan dat de gemeente onvolledig geïnformeerd is door de kerkenraad over onze intenties. De morele uitsluiting van deelname aan het avondmaal benoemen we. We sluiten de email af met de volgende zin: ‘we hopen van harte dat het onderzoek dat uitgevoerd gaat worden door de ICG voor ons en de kerkenraad en voor u als gemeente veel gaat betekenen. We streven er nog steeds naar (en dat is ook ons gebed) dat het conflict binnen kerkelijke mogelijkheden wordt opgelost. We hopen in de toekomst het avondmaal weer te midden van u te kunnen vieren. Met hartelijke broeder- en zustergroet, M1, G8 en G1.’

Communicatie – achterstand

We hebben er geen behoefte aan om anderen zwart te maken. Wel voelen we de noodzaak om voor het eerst in 3,5 jaar te communiceren. We willen en kunnen niet stil blijven na de kwetsende brief die de kerkenraad over ons aan de gemeente heeft gestuurd in mei (180527).  Achteraf kunnen we stellen dat we het uit zelfbescherming beter niet hadden kunnen doen. Toch kunnen we nu nog niet voor mogelijk houden welke consequenties dit ene mailtje aan de gemeente heeft.

De mail levert vanuit de gemeente verschillende reacties op, waaronder helaas ook enkele heel nare reacties. Het schrijnt dat een zuster uit de gemeente ons het volgende laat weten: ‘Dag M1, Als reactie op je mail het volgende: Allereerst: ik vind de mail een ongeschikt middel om een conflict te bespreken. Daarnaast vind ik het onjuist dat je hierbij allerlei mensen betrekt die hier part noch deel aan hebben. In elk geval, ik ben er niet bij betrokken en heb ook niet de behoefte er op deze manier bij betrokken te worden. Wil je mij uit de maillijst verwijderen? […]’ Een zuster die in haar dagelijks werk beroepsmatig namens onze kerken erg begaan is met slachtoffers van (seksueel) misbruik.

Ambt der gelovigen

Als we al vervelende reacties verwacht hadden dan toch niet van mensen die gespecialiseerd zijn in het werken met slachtoffers. Hoe is het mogelijk dat ze stelt niets met broeders en zusters in nood te maken willen hebben? Hoe is het mogelijk dat ze zó reageert op een mail waarin wij vertellen over ons verdriet? Een mail waarin we aangeven aan een oplossing in het conflict te willen werken? Waarin we aangeven de beschikking van de rechter te accepteren die G1 nota bene grotendeels in het ongelijk heeft gesteld?

Zou ze een dergelijke mail ook bij alle communicatie door de kerkenraad aan de kerkenraad gestuurd hebben? Wij durven het te betwijfelen. Gelukkig ontvangen we ook een aantal zeer bemoedigende mails. Daar trek je je dan maar aan op, al verliezen we steeds meer de hoop dat we ooit nog een plekje in deze gemeente kunnen terugkrijgen.


Acties kerkenraad            Acties         Acties kerkleden
Rechtbank

  180821 – Beschikking Rechtbank  
    180828 – Email van G8+G1+M1 aan gemeente en kerkenraad – Avondmaal en rechtsgang