Augustus 2016

Augustus 2016


Advies kerkrechtdeskundige

In augustus besluit ik, in overleg met G1 en G8, om advies in te winnen bij een kerkrechtdeskundige, tevens advocaat. Hij geeft helder aan dat een gemeentelid recht heeft op besluiten over hem/haar en ook op de daartoe behorende gronden. Het advies, dat volgens de adviseur niet onder de kerkorde valt, behoort volgens hem zeker toe aan G1. Op z’n minst moet de kerkenraad haar de passages verstrekken die over haar gaan. Dit bevestigt mijn idee hierover. Als een kerkenraad wel ‘de moeite neemt’ om voorafgaand aan en ook na besluitvorming de betrokkenen te informeren over adviseur en advies, moet de kerkenraad ook over de brug komen met het advies zelf. In deze kwestie is dat nog urgenter, aangezien er volledig buitenom de betrokken gemeenteleden over hen geschreven is. De advocaat raadt ons aan dat G1 nogmaals om het besluit en ook om het advies vraagt bij de kerkenraad.