Augustus 2015

Augustus 2015


G1 pakt taken op

Het wordt G1 tussen de regels door duidelijk dat er niet meer een arbiter komt. Ze vindt dit jammer, maar vooralsnog lijkt het goed te komen omdat de kerkenraad besluit een drietal ambtsdragers te mandateren.  De drie ambtsdragers, waaronder ikzelf, krijgen de opdracht excuses over te brengen voor de verkeerde manier van handelen. De kerkenraad neemt dus terecht verantwoordelijkheid voor het handelen van KR-P1, KR-S2.1 en KR1. Daarnaast is de opdracht het bespreken van wat er nog verder nodig is voor het herstel van verhoudingen. Verder willen we heel graag dat G1 haar taken weer oppakt en willen we alles in het werk stellen om haar naam te zuiveren. In het kerkblad zal de kerkenraad een rectificatie plaatsen en bovendien komen er een gesprekken tussen de preses en betrokkenen. We verzwijgen echter de afschuwelijke brieven die over G1 en anderen geschreven zijn (april en juni 2015).

Schade geloofsleven

De gesprekken met G1 en G8 gaan desondanks diep. We beseffen als ambtsdragers dat een kerkenraad veel schade kan aanrichten in iemands geloofsleven als een kerkenraad zich onbetrouwbaar opstelt. G1 en G8 benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor het handelen van de preses bij de kerkenraad ligt. Ze vinden net als wij de handelwijze van de preses onbegrijpelijk, maar vinden dat de kerkenraad daar op moet acteren. Vandaar dat hun brieven ook gericht zijn aan de kerkenraad. En daarin blijven ze volhardend …

Op dit moment ga ik mee in deze werkwijze om te verzwijgen, maar ik besef later dat dit kwalijk is. De gemaakte excuses zijn maar half gemeend, want er wordt geen openheid gegeven over de oorzaak van de aangerichte schade.

G1 geeft vertrouwen – kerkenraad levert verschillende versies

Ook van deze gesprekken is een verslag (150819) gemaakt en dit is aan G1 en G8 voorgelegd. Zij stemmen met dit verslag in. Goed om te onthouden. In het verslag zijn de gemaakte afspraken concreet vastgelegd. De afspraken waarin G1 het initiatief moet nemen zijn in de weken daarna trouw nagekomen. G1 en G8 komen hun deel van de afspraken die we maken na en ze gaan er blind vanuit dat de kerkenraad ook zijn taken oppakt. Vanuit dat vertrouwen ziet G1 het zitten om haar taken uit te voeren.

Echter, en daar begint opnieuw de onoprechtheid: aan de kerkenraad wordt een ander verslag voorgelegd, een versie waarin wijzigingen zijn aangebracht (150829) die grote gevolgen hebben. In de versie aan de kerkenraad wordt de preses ineens níet verplicht om een gesprek met G1 en G8 te voeren. G1 en G8 en ook ik zijn hier lange tijd onwetend over en dat wordt ook zo gelaten.

G1 gaat met KR6 in deze periode ook nog op bezoek bij G5, die eenzelfde traject doormaakt. Echter, hij heeft als speerpunt de schorsing van de preses, iets waar G1 en G8 niet achter staan. Dit gesprek baat verder niet.

Betrouwbaarheid waargemaakt?

Op het moment dat KR-P1 iets van deze samenwerking verneemt, toont hij zich uiterst getergd jegens KR6. Als eerste rectificatie met het oog op G5 wordt er een brief aan de catechisanten (150820) gestuurd. De aanloop verloopt niet goed, opnieuw moet G1 alles in het werk stellen om dit gedaan te krijgen, terwijl de kerkenraad heeft aangegeven betrouwbaar te zullen zijn. KR9, die deze taak zou uitvoeren, geeft echter geen gehoor en laat het erbij zitten. In deze periode erger ik me mateloos aan de onzorgvuldigheid van de kerkenraad in de omgang met gemeenteleden.


Acties kerkenraad           Gezamenlijke acties           Acties kerkleden

  150819 – verslag van gesprekken tussen kerkenraad en G1/G8  
  150820 – Brief belijdeniscatechisanten  
150829 – verslag van gesprekken tussen kerkenraad en G1/G8 – gewijzigde versie!