April 2021

April 2021


Warme ontvangst in nieuwe gemeente M1 en G31

M1 en G31 hebben een gesprek met de nieuwe kerkenraad. Dit is nodig vanwege de brief die de kerkenraad van WP1 aan de kerkenraad van de nieuwe gemeente heeft verstuurd (zie maart 2021). Uit die brief is niet duidelijk geworden wat de kerkenraad van WP1 tegen heeft op de handelwijze van M1. Na dit gesprek heeft de nieuwe kerkenraad ook nog een gesprek met de kerkenraad van WP1. M1 en G31 krijgen daarop bericht dat ze zonder ballast lid in volle rechten kunnen zijn. Aan de kerkenraad van WP1 wordt gevraagd om de attestatie te herschrijven daar er enkele fouten in zitten. In de nieuwe gemeente worden M1 en G31 hartelijk welkom geheten.

G1 bedankt GKv-gemeente WP20 vanwege haar besluit

G1 bedankt op 4 april WP20 voor de betrokken reactie op haar brief. G1 is er blij mee om zo in meerdere GKv-gemeentes toch de binding met de GKv te blijven houden. In haar nieuwe gemeente is ze inmiddels ook op enkele terreinen actief. Het voelt als een bevrijding om kerkelijk niet langer samen te vallen met het probleem dat ze ondervindt met de kerkenraad te WP1.

Deputaten kerkrecht en generale synode GKv

Op 4 april 2021 vragen G1 en M1 naar de status van de door hen verstuurde brieven aan de deputaten kerkrecht (210404.1b).  Op dezelfde dag ontvangt de generale synode van de GKv een dergelijke brief (210404.2b). Deputaten kerkrecht antwoorden dat het nog onbekend is wanneer er een reactie zal komen (210416). Een reactie van de generale synode is tot op dit moment uitgebleven (nu begin mei 2021).

Zie voor het verloop van de brieven aan de  Generale Synode en deputaatschappen hier

Interkerkelijke Geschillencommissie (ICG)

Op 12 april is er telefonisch contact tussen M1 en een bestuurslid van de ICG. M1 vraagt informatie omtrent de huidige werkwijze van de ICG. Deze blijkt inmiddels zich weer vooral op zaken te richten die te maken hebben met moeiten tussen predikanten en kerkenraad of tussen predikanten en gemeente. De beoogde meerwaarde, zoals in november 2017 duidelijk gemaakt, is hiermee ver naar de achtergrond verdwenen. De ICG blijkt niet op de hoogte te zijn van het besluit van de generale synode om te onderzoeken of het nodig is om iets te doen om machtsmisbruik aan te kunnen pakken. Ongevraagd geeft dit bestuurslid aan dat de kwestie van WP1 op geen enkel moment nog kan worden opgepakt door ICG. De ICG zal een verzoek daartoe weigeren.

Klik voor de behandeling van de casus door ICG hier


Acties GKV WP1         Acties derden       Acties M1 en G1

  210401: KR WP3 heeft gesprek met M1 en G31  
    210404: G1 bedankt WP20
    210404 – M1 en G1 vragen deputaten kerkrecht naar behandeling van brieven 210104 en 201111
    210404 – MKIO informeert bij GS GKV naar status brief 210125
  210412: telefoongesprek tussen M1 en voorzitter ICG  
  210416 – Reactie Deputaten Kerkrecht – antwoordtermijn onduidelijk