April 2019

April 2019


Pastoraat

In april is een mailwisseling tussen KR-S2.3 en G1 en G8 opvallend. De scriba geeft aan dat hij van een ander gemeentelid heeft gehoord dat een familielid van G1 ernstig ziek is. G1 en G8 geven aan dat op dit moment een persoonlijk bezoekje van hem als een brug te ver voelt. Ze geven aan dat de brief van november aan de gemeente daar een grote rol in speelt. Verder zijn ze blij met zijn aandacht en vragen hem het familielid in zijn gebed op te dragen.

In de reactie geeft de scriba aan het niet over de brief te willen hebben. Hij heeft als scriba namens de kerkenraad heeft ondertekend. Opmerkelijk, want op huisbezoeken bespreekt hij de brief die over nota bene over G1 en G8 gaat wél (zie februari). Aan G1 en G8 biedt hij die ruimte niet.

Pastoraat op voorwaarden

Vervolgens probeert hij aan de reactie van G1 en G8 een conclusie te verbinden. Hij veronderstelt dat een bezoek van elk willekeurig lid van de kerkenraad dan wel een brug te ver zal zijn. Oftewel, G1 en G8 zouden daarmee zelf het pastoraat blokkeren.  Dit geeft aan hoe scherp je telkens moet blijven. Hoe verwoord je iets, want het kan later ‘zomaar’ tegen je gebruikt worden. Zelfs als je niet wantrouwend wilt zijn, blijkt steeds opnieuw de bittere noodzaak alert te blijven. Uit zelfbescherming hebben G1, G8 en ik het blindelings vertrouwen op moeten geven.

G1 en G8 geven dan ook aan dat kerkenraadsleden uiteraard altijd welkom zijn inzake pastoraat. Ze geven aan dat de onderwerpen waarover gesproken mag worden zich niet kunnen beperken tot wat de kerkenraad aangeeft. Ze vinden dat het ook aan henzelf is wat er van hun persoonlijke nood gedeeld mag worden (190408). Helaas verwachten ze dat er nu ofwel géén bezoek komt, of dat de kerkenraad toch bepaalt waarover het gesprek gaat. Desondanks hopen ze dat het anders uitpakt.

Begroting

Op maandag 15 april stuur ik een brief (190415) inzake de begroting. Met een beroep op de kerkorde maak ik kenbaar me niet te vinden in de procedure die de KR volgt. Aangezien het nu al duidelijk is dat de kosten van het hoger beroep op het conto van G1 komen. Gezien de brief van november is de suggestie al neergelegd alsof de kerkenraad geen keus had. Dit is niet juist, want de kosten vloeien 1 op 1 voort uit de eigen besluiten van de kerkenraad.

Op 26 april volgt hierop een ontvangstbevestiging (190426) met de belofte dat er op 14 mei een antwoord volgt. Het is u als lezer wellicht al opgevallen dat we vanaf zomer 2018 met een andere preses te maken hebben. KR-P1 en KR-P3 namen vooral zélf besluiten waarna de kerkenraad niet anders wist te doen dan daarin maar te volgen. Bij KR-P4 ligt dit anders. Hij treedt niet op de voorgrond. Hij ontloopt elke vorm van communicatie met ons, en feitelijk ook met de gemeente. Maar hij is wel verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan nieuwe ambtsdragers, waar onder ook scriba KR-S2.3.

Advies ambtsgeheim

In deze periode benader ik binnen en buiten de GKv deskundigen om mij voor te laten lichten rondom het ambtsgeheim. Dat voelt voor mij als een grote stap, voor het eerst treed ik naar buiten met mijn gewetensnood. Maar het is nodig om meerdere redenen. Om te beginnen om niet zelf volledig vast te lopen. Daarnaast om te voorkomen dat ik vanuit een tunnelvisie tot beslissingen kom die misschien verstrekkende gevolgen hebben. Mogelijke gevolgen voor mij zelf, maar ook voor andere betrokkenen. Bij meerdere personen volgen er tijdens deze weken, maanden zelfs, indringende gesprekken.

Daarnaast proberen we al vanaf februari in contact te komen met het CIO, maar dat lukt vooralsnog niet. Voor G1 en G8 is dit een periode van betrekkelijke rust. Eindelijk kan G1 haar studie weer oppakken die inmiddels al maanden stil ligt. Het lukt gelukkig om in heel korte tijd nog net een aantal studiepunten binnen te halen. De tijd die over is besteden we beiden aan het ordenen van alle communicatie in ons eigen dossier. In deze periode overweeg ik voor het eerst een website te lanceren waarop dit ongeloofwaardige verhaal een plek kan krijgen. Dit verhaal kan dienen om een discussie op gang te brengen over de bescherming die het ambtsgeheim moet bieden.

Understatement

Meer dan eens besef ik de brief van G1 in december 2014, een understatement is voor/met de werkelijkheid.  Hoeveel kansen zijn de kerkenraad gegeven? Waarom dekken instanties de handelwijze van deze kerkenraad toe door het wel te weten maar niet te (willen) corrigeren?


Acties kerkenraad      Gezamenlijke acties      Acties kerkleden

  190408 – Mailwisseling KR-S2.3 en G1 over pastoraat  
    190415 – M1 maakt bezwaar tegen procedure rondom begroting
190426: KR-S2.3 belooft brief 190415 te beantwoorden