De media

Publicaties


Gepubliceerd op 23 augustus 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200823 Frustraties bij voorgangers – kritiek is vaak ongenuanceerd


Gepubliceerd op 11 augustus 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200811 Het onmogelijke van vergeven


Gepubliceerd op 8 augustus 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200808 Kwaad is wat demonen en mensen doen met Gods goede schepping


Gepubliceerd op 8 augustus 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200808 Marion Lutke schreef een christelijk boek over narcisme. ‘Pas als je vergeeft, word je zelf vrij’


Gepubliceerd op 8 augustus 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200808 Opgegroeid in de Vergadering van Gelovigen_ ‘Zelfreflectie hoefde niet, want we hadden altijd gelijk’


Gepubliceerd op 5 augustus 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200805 Denk niet_ snel vergeven. Gedwongen vergeving kan zorgen voor nieuw onrecht


Gepubliceerd op 29 mei 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200529 – Pak onethische kerkleiders aan. Ze ontkomen nu aan consequenties


Gepubliceerd op 14 maart 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200314 – Zorg voor een leefbare oplossing voor kerkleden in de knel


Gepubliceerd op 9 maart 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200309 – Predikantszaken eenvoudiger


Gepubliceerd op 29 februari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200229 – Privacy in kerk


Gepubliceerd op 17 februari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200217 – De kerk heeft naast privacyverklaring een geheimhoudingsprotocol nodig


Gepubliceerd op 8 februari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200208 – NGK en GKv besluiten unaniem voor eenwording


Gepubliceerd op 8 februari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200208 – Eerste echte besluit van NGK-GKv – We gaan samen verder


Gepubliceerd op 3 februari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200203 – Graag ruimte voor verschillen na hereniging NGK en GKv


Gepubliceerd op 1 februari 2020
Bron: Trouw

200201 – Meldpunt voor sektes bestaat niet meer


Gepubliceerd op 2 februari 2020
Bron: NOS

200102 – Hannelore vertelt over misbruik sekte, politie tracht nieuwe zaken rond te krijgen


Gepubliceerd op 29 januari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200129 – CGK-synode laat onderzoek doen naar herziening kerkorde


Gepubliceerd op 25 januari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200125 – Losmaking predikant werkt in de PKN net zo


Gepubliceerd op 24 januari 2020
Bron: Reformatorisch Dagblad

200124 – Synode GKV bespreekt Bijbelse onderbouwing van besluit vrouw in ambt


Gepubliceerd op 24 januari 2020
Bron: CIP.nl

200124 – Synode GKV ontvangt tientallen bezwaarschriften tegen vrouw in het ambt


Gepubliceerd op 24 januari 2020
Bron: Nader Bekeken – speciale editie  (onderstaand artikel betreft niet de volledige tekst)

200124 – SRV kerken wijzen GS op procedurefouten in besluitvormingsproces M/V


Gepubliceerd op 20 januari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200120 – Is er in de PKN meer gereformeerde ruimte dan in de GKv


Gepubliceerd op 10 januari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200110 – Zes kantelkansen voor de kerk


Gepubliceerd op 10 januari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200110 Excessen evangelist Todd Bentley houden spiegel voor


Gepubliceerd op 6 januari 2020
Bron: CIP.nl

200106 – Meldpunt sektesignaal definitief gesloten

BureauBeke 2012 – Samenvatting Warme bad koude douche – onderzoek naar misstanden sektes


Gepubliceerd op 6 januari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200106 – Blogs en bladen – naar de kerk om te oefenen


Gepubliceerd op 4 januari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200104 – Deel vrijgemaakt Spakenburg wil klassieke diensten


Gepubliceerd op 4 januari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200104 – Een kerkorde is een momentopname


Gepubliceerd op 4 januari 2020
Bron: Nederlands Dagblad

200104 – Fusiekerk


Gepubliceerd op 3 januari 2020
Bron: CIP.nl

200103 – Kerk zijn doe je met open armen, niet met geblindeerde ramen


Gepubliceerd op 3 januari 2020
Bron: Reformatorisch Dagblad

200103 – Classis die schorst en afzet is voluit gereformeerd


Gepubliceerd op 28 december 2019
Bron: Nederlands Dagblad

191228 – Een fusiekerk zonder het mooie van geloven


Gepubliceerd op 27 december 2019
Bron: Trouw

191227 – Protest in GKv – geen vrouwen in de kerkenraad en op de kansel


Gepubliceerd op 18 december 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

191218 – Lokale eenheid mag eenheid kerkverband niet op het spel zetten


Gepubliceerd op 13 december 2019
Bron: Nader Bekeken

191213 – Privacy en vertrouwelijkheid in de kerk


Gepubliceerd op 11 december 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

191211 – Volg niet langer de lijn van het minst verstrekkende kerkrecht


Gepubliceerd op 3 december 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

191203 – Kennis van eigen kerkregels vaak onvoldoende


Gepubliceerd op 3 december 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

191203 – Kennis van eigen kerkregels vaak onvoldoende


Gepubliceerd op 3 december 2019
Bron: Nederlands Dagblad

191203 – Kerkorde krijgt te weinig aandacht in de kerk


Gepubliceerd op 1 november 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

191101 – Naam in kerkblad bij conflict geen privacyschending


Gepubliceerd op 18 november 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

191118 – Verdwijnt papieren kerkelijk jaarboek nu echt


Gepubliceerd op 16 november 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

191116 – Wie de waarheid verdraagt neemt klokkenluiders serieus


Gepubliceerd op 16 november 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

191116 – Synode CGK repareert „foutje” uit 2016


Gepubliceerd op 1 november 2019
Bron: www.nu.nl

191101 – Overwinning voor kerk: namen in kerkblad geen privacyschending


Gepubliceerd op 24 oktober 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

191024 – Organisatie GKv en NGK moet op de schop


Gepubliceerd op 18 oktober 2019
Bron: Trouw

191018 – Vrijgemaakte gereformeerden zijn verdeeld over vrouwen en kerkfusie


Gepubliceerd op 18 oktober 2019
Bron: www.cip.nl

191018 – Is ons systeem voldoende ingericht op het aanpakken van machtsmisbruik door een kerkenraad


Gepubliceerd op 8 oktober 2019
Bron: www.protestantsekerk.nl

191008 – Hoe ga je als kerkenraad om met interne stukken


Gepubliceerd op 28 september 2019
Bron: Nederlands Dagblad

190928 – Privacylessen maken notulen kerk saaier


Gepubliceerd op 28 september 2019
Bron: Nederlands Dagblad

190928 – Kerkenraden zetten notulen op internet


Gepubliceerd op 21 september 2019
Bron: Nederlands Dagblad

190921 – Commentaar: Recht op inzage


Gepubliceerd op 20 september 2019
Bron: www.gkv.nl

190920 – Inzagerecht – GKV


Gepubliceerd op 19 september 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

190919 – Uitspraak inzagerecht bevat ruimte voor kerken


Gepubliceerd op 19 september 2019
Bron: Trouw

190919 – Wie in de kerkenraad wordt besproken, mag dat weten


Gepubliceerd op 18 september 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

190918 – Zo werkt inzagerecht op kerkenraadsstukken


Gepubliceerd op 18 september 2019
Bron: Nederlands Dagblad

190918 – Inzagerecht gemeentelid tegenover privacy kerkenraad


Gepubliceerd op 17 september 2019
Bron: Rechtspraak.nl

190917 – Online uitspraak Gerechtshof Den Haag


Gepubliceerd op 17 september 2019
Bron: Rechtspraak.nl

190917 – Kerklid mag gegevens over haar inzien bij kerk


Gepubliceerd op 17 september 2019
Bron: Nu.nl

190917 Interne documenten kerkbestuur vallen onder inzagerecht privacy


Gepubliceerd op 17 september 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

190917 – Mailtjes kerkenraad vallen onder inzagerecht


Gepubliceerd op 17 september 2019
Bron: Nederlands Dagblad

190917 – Hof bepaalt dat gemeentelid interne stukken kerkenraad mag inzien


Gepubliceerd op 29 augustus 2019
Bron: Nederlands Dagblad

190829 – Infoavonden kerkorde NGK-GKv in Assen, Amersfoort en Zwijndrecht


Gepubliceerd op 26 augustus 2019
Bron: Alexander Veerman (https://alexanderveerman.wordpress.com)

130307 – Geheimhouding: dienst aan de ander


Gepubliceerd op 13 augustus 2019
Bron: Nederlands Dagblad

190813 – Gijsbert van den Brink: Kerkenraden kregen te veel macht


Gepubliceerd op 9 augustus 2019
Bron: Nederlands Dagblad

190809 – Briefschrijver luidt noodklok over ambtsgeheim in vrijgemaakt-gereformeerde kerken


Gepubliceerd op 2 augustus 2019
Bron: Redactie Mijnkerkinorde.nl

190802 – Brief M1 aan kerkenraden GKv


Gepubliceerd op 21 juni 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

190621 – Ambtsgeheimen ook niet bestemd voor predikantsvrouw


Gepubliceerd op 12 juni 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

190612 – Christelijke vrijheid beperkt gezag synode


Gepubliceerd op 22 mei 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

190522 – Gerechtshof buigt zich over inzagerecht WP1’s gemeentelid


Gepubliceerd op 31 januari 2019
Bron: Reformatorisch Dagblad

190131 – Broeders, mag ik die brief eens inzien