April 2020

April 2020


Stilstand

April en mei zijn de maanden waarin veel zaken enigszins tot stilstand zijn gekomen. Her en der informeren M1 en G1 of hun brieven inmiddels al behandeld zijn, maar ook bij de verschillende deputaten ligt het werk stil vanwege het corona-virus. Zie het mailtje aan deputaten kerkrecht (200406) en de beantwoording daarvan (200411), en de brief aan deputaten hoger beroep (200430).

Financiële stukken – juridische kosten

Zoals vorige maand reeds aangegeven zijn er veel vragen over de manier waarop de kerkenraad de gemeente voorlicht over de juridische kosten. De kosten zijn nogal verstopt, zodat voor de gemiddelde lezer absoluut niet inzichtelijk wordt wat er aan totale juridische kosten is gemaakt. Op 20 maart (200320) heeft M1 daarover vragen gesteld. Op 8 april ontvangt M1 van de scriba een reactie op zijn vragen, maar er blijven nog een aantal zaken onduidelijk. Op 29 april belt M1 met de voorzitter van de CvB waarbij hij aankondigt een mail te sturen aan hem met een aantal aanvullende vragen (200429). De voorzitter meldt dat hij de vragen wel kan beantwoorden, maar dit moet overleggen met de scriba van de kerk, KR-S2.3. Opmerkelijk dat de Commissie van Beheer niet vanuit een eigen verantwoordelijkheid antwoorden op vragen mag geven.


Acties kerkenraad       Acties derden       Acties betrokkenen

    200406 – M1 en G1 informeren bij deputaten Kerkrecht naar status brief 200125
200408 Reactie KR-S2.3 op vragen M1 financieel verslag    
  200411 – Deputaten Kerkrecht geven aan dat werk stil ligt ivm corona  
    200429 – M1 vraagt voorzitter CvB om aanvullende reactie op zijn vragen over financieel verslag (200320)
    200430 – G1 en M1 informeren bij Deputaten Hoger Beroep naar status brief 200328